องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไทร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]187
2 แผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]199
3 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองไทร ประจำปี 2558 [ 11 ส.ค. 2558 ]459
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นตำบลหนองไทร [ 11 ส.ค. 2558 ]162
5 โครงการเสวนาป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน) [ 24 มี.ค. 2558 ]247
6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกงอทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร [ 31 ต.ค. 2555 ]142