องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสะแก หมู่ 5 ถึงโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาเชื่อมทางหลวงเส้น 201 [ 5 เม.ย. 2567 ]16
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ และจัดสนามแข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]27
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน ๓ วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบล หนองไทร ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๘๗๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ร่วมกันลด PM ๒.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขนาด ๑.๒๐x๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับหน้าโต๊ะปิดผิวเมก้า จำนวน ๕ ตัว และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]13
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน ๔๐ ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลหนองไทร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]11
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]17
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขับไล่นกพิราบและซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ที่ชำรุดไม่ให้นกพิราบเข้าทำรังและขนายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลในการตักวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]11
20 ประกาศสรุปรายงานผลการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6