องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กำหนดการจัดเก็บภาษี [ 1 ธ.ค. 2559 ]83
42 มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2559 ]76
43 แบบคำขออนุญาติก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2559 ]85
44 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 27 ต.ค. 2559 ]60
45 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโง [ 3 ต.ค. 2559 ]64
46 ติดต่อรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองไทร [ 1 ก.ย. 2559 ]82
47 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 6 ก.ค. 2559 ]55
48 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๙ [ 7 ธ.ค. 2558 ]123
49 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 11 ส.ค. 2558 ]56
50 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ส.ค. 2558 ]123
51 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 4 ส.ค. 2557 ]68
52 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 4 ส.ค. 2557 ]57
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๑ โครงการ [ 4 ก.ค. 2557 ]58
54 ประกาศ อบต.หนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ [ 30 มิ.ย. 2557 ]69
55 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 6 พ.ค. 2557 ]60
56 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 1 พ.ค. 2557 ]85
57 พระปลอมหลอกลวงให้ทำบุญ [ 14 พ.ย. 2555 ]68
58 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกงอทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร [ 31 ต.ค. 2555 ]56
59 สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) [ 25 ต.ค. 2555 ]81
60 มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2554 ]62
 
|1|2หน้า 3|4