องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร [ 25 เม.ย. 2565 ]85
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 เม.ย. 2565 ]76
3 ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 17 มี.ค. 2565 ]91
4 รายงานผลลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร [ 9 พ.ค. 2564 ]67
5 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]91
6 ประกาศ่แบบบัญชีรายการที่ินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 และ 4) [ 4 ม.ค. 2564 ]81
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไท ปลอดบุหรี่ [ 12 ต.ค. 2563 ]48
8 ข้อมูลเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน น.ส. 3ก [ 1 ต.ค. 2563 ]68
9 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 16 ก.ย. 2563 ]67
10 กำหนดระยะเวลาที่สำรวจท่ีดินและสิิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.ย. 2563 ]72
11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สนาม [ 26 ส.ค. 2563 ]54
12 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร [ 9 มิ.ย. 2563 ]57
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสรรค์-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]55
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]58
15 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็่กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]66
16 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสวรรค์-บ้านหนองแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]65
17 ติดประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]54
18 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 2 เม.ย. 2563 ]58
19 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]55
20 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 เม.ย. 2563 ]70
 
หน้า 1|2|3|4