องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายรับ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]128
2 รายงานประมาณการรายจ่าย 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]161
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.65) [ 5 ม.ค. 2565 ]120
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565(ไตรมาสที่1 ต.ค.-ธ.ค.64) [ 1 ต.ค. 2564 ]127
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 6 พ.ค. 2564 ]139
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง สถานท่ีจำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร 2557 [ 11 ส.ค. 2558 ]149
7 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 11 ส.ค. 2558 ]180