องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]48
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]43
4 บันทึกข้อความ แนวทางการจัดทำคุู่่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]46
5 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]108
6 โครงการ กิจกรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]107
7 ประกาศมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2565 ]106
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 พ.ค. 2564 ]112
9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 เม.ย. 2564 ]113
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 เม.ย. 2564 ]112
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]116