องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]36
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 เม.ย. 2565 ]116
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่ง [ 6 เม.ย. 2564 ]112
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]99
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]101
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]103
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2563 ]99