องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 11 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2566 ]57
3 รายชื่อประชาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]100
4 รายชื่อประชาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]106
5 มีการตั้งกลุ่มไลน์เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและแพะ [ 13 มิ.ย. 2565 ]106
6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]112
7 รูปภาพประชาคม [ 22 เม.ย. 2565 ]120
8 ประกาศกำหนดจัดประชาคมหมู่บ้าน [ 22 เม.ย. 2565 ]113
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]109
10 รายงานการประชุม [ 22 เม.ย. 2565 ]114
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ 19 เม.ย. 2564 ]120
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 18 เม.ย. 2564 ]119
13 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 13 เม.ย. 2564 ]124