องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารแลพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :