องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นตำบลหนองไทร


ทำหลังคาหญ้าแฝก หมู่ 11 บ้านโคกสามัคคีใหม่

    รายละเอียดข่าว

1.ทำหลังคาหญ้าแฝก หมู่ 11 บ้านโคกสามัคคีใหม่

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

    

 

 

       

 

     เอกสารประกอบ

ทำหลังคาหญ้าแฝก หมู่ 11 บ้านโคกสามัคคีใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ