องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 22 เม.ย. 2565 ]11
2 รูปภาพประชาคม [ 22 เม.ย. 2565 ]13
3 ประกาศกำหนดจัดประชาคมหมู่บ้าน [ 22 เม.ย. 2565 ]10
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]10
5 รายงานการประชุม [ 22 เม.ย. 2565 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ 19 เม.ย. 2564 ]8
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 18 เม.ย. 2564 ]9
8 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 13 เม.ย. 2564 ]9