องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสวรรค์-บ้านหนองแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]112
22 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็่กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]98
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]118
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 [ 20 ส.ค. 2561 ]106
25 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ท่ี 5 [ 20 ส.ค. 2561 ]61
26 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.ค. 2561 ]62
27 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่2บ้านหนองกระโดน [ 17 ก.ค. 2561 ]63
28 ประกาศราคากลางหมู่2บ้านหนองกระโดน [ 17 ก.ค. 2561 ]109
29 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่5บ้านหนองสะแก [ 17 ก.ค. 2561 ]58
30 ประกาศราคากลางหมู่5บ้านหนองสะแก [ 17 ก.ค. 2561 ]56
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่1 [ 26 มี.ค. 2561 ]60
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่2 [ 26 มี.ค. 2561 ]55
33 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่3 [ 26 มี.ค. 2561 ]89
34 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่4 [ 26 มี.ค. 2561 ]94
35 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5 [ 26 มี.ค. 2561 ]55
36 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่6 [ 26 มี.ค. 2561 ]46
37 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่7 [ 26 มี.ค. 2561 ]50
38 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่8 [ 26 มี.ค. 2561 ]51
39 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดิน สายหนองตะไก้ หมู่ที่9 [ 26 มี.ค. 2561 ]49
40 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก.หมู่ที่10 [ 26 มี.ค. 2561 ]54
 
|1หน้า 2|3|4