องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมถึง ถนนลาดยาง บ้านหัวนา หมู่ 8 ด้วยระบบ e-bidding [ 1 มิ.ย. 2563 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสรรค์-บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]15
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 พ.ค. 2563 ]12
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสวรรค์-บ้านหนองแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]17
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็่กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]17
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]320
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 [ 20 ส.ค. 2561 ]261
8 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ท่ี 5 [ 20 ส.ค. 2561 ]248
9 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 19 ก.ค. 2561 ]256
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่2บ้านหนองกระโดน [ 17 ก.ค. 2561 ]277
11 ประกาศราคากลางหมู่2บ้านหนองกระโดน [ 17 ก.ค. 2561 ]205
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน หมู่5บ้านหนองสะแก [ 17 ก.ค. 2561 ]228
13 ประกาศราคากลางหมู่5บ้านหนองสะแก [ 17 ก.ค. 2561 ]229
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่1 [ 26 มี.ค. 2561 ]246
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่2 [ 26 มี.ค. 2561 ]238
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่3 [ 26 มี.ค. 2561 ]232
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่4 [ 26 มี.ค. 2561 ]248
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่5 [ 26 มี.ค. 2561 ]248
19 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่6 [ 26 มี.ค. 2561 ]230
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่7 [ 26 มี.ค. 2561 ]252
 
หน้า 1|2|3