องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง [ 14 ม.ค. 2562 ]12
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 14 ม.ค. 2562 ]10
3 การขออนุญาตการเปลี่ยนใช้อาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]9
4 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]10
5 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม.21 [ 14 ม.ค. 2562 ]10
6 การขออนุญาตรื้อถอน [ 14 ม.ค. 2562 ]10
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 14 ม.ค. 2562 ]11
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 14 ม.ค. 2562 ]10
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 14 ม.ค. 2562 ]11
10 การแจ้งขุดดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]10
11 การแจ้งถมดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]11
12 การชำระภาษีป้าย [ 14 ม.ค. 2562 ]9
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 ม.ค. 2562 ]10
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 14 ม.ค. 2562 ]9
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 14 ม.ค. 2562 ]8
16 การเคลื่อนย้ายอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]8
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]9
18 แจ้งก่อสร้างอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]11
19 แจ้งดัดแปลงอาคาร [ 14 ม.ค. 2562 ]10