องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
“ประเพณีสืบสาน
การศึกษาก้าวหน้า
ปลอดยาเสพติด
เศรษฐกิจชุมชนดี
ทุกชีวีปลอดโรค
สาธารณูปโภคครบครัน
สมบูรณ์พรรณสิ่งแวดล้อม”