องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นางทิพรดา สงนอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลี นมขุนทด
นางสาวกัญญา พืดขุนทด
นางสาวธัญลักษณ์ สายบุญลี
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคี (เก่า)
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
 
นางสาวพวงพยอม ฝอดสูงเนิน
นางสาวสำราญ แก่งสันทียะ
นางสาวพิมพา  รอดปันนา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ