องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

กองช่าง

สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจตุพล  บุญแพทย์
นายณรงค์ บุกขุนทด
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
   
  นายวโรดม  ประจงจิตร   
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า