องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

กองคลัง

นางนันทิชา  นิตยสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
 นางวิราภร  ฉัตรจังหรีด 
 นางสาวแพรวพรรณ  แก้วพลกรัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวยุพาภร  เกลื่อนกลางดอน นางสาวสุกัญญา  มาวขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้