องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอนุรัตน์  สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางทิพรดา สงนอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวศุภาพิชญ์  เพียมะลัง นางนันทิชา  นิตยสมบัติ สิบเอกไชยา  เป้าสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางทิพรดา สงนอก
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม