องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การชำระภาษี [ 5 ม.ค. 2560 ]85
62 กำหนดการจัดเก็บภาษี [ 1 ธ.ค. 2559 ]149
63 มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 พ.ย. 2559 ]148
64 แบบคำขออนุญาติก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2559 ]158
65 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 27 ต.ค. 2559 ]107
66 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโง [ 3 ต.ค. 2559 ]103
67 ติดต่อรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองไทร [ 1 ก.ย. 2559 ]168
68 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 6 ก.ค. 2559 ]88
69 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๙ [ 7 ธ.ค. 2558 ]315
70 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 11 ส.ค. 2558 ]98
71 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ส.ค. 2558 ]288
72 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 4 ส.ค. 2557 ]130
73 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 4 ส.ค. 2557 ]98
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๑ โครงการ [ 4 ก.ค. 2557 ]103
75 ประกาศ อบต.หนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ [ 30 มิ.ย. 2557 ]125
76 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 6 พ.ค. 2557 ]106
77 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 1 พ.ค. 2557 ]163
78 พระปลอมหลอกลวงให้ทำบุญ [ 14 พ.ย. 2555 ]124
79 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกงอทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร [ 31 ต.ค. 2555 ]173
80 สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) [ 25 ต.ค. 2555 ]141
 
|1|2|3หน้า 4|5