องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโง [ 3 ต.ค. 2559 ]241
22 ติดต่อรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อบต.หนองไทร [ 1 ก.ย. 2559 ]230
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๙ [ 7 ธ.ค. 2558 ]336
24 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 11 ส.ค. 2558 ]504
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 4 ส.ค. 2557 ]236
26 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 4 ส.ค. 2557 ]250
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๑ โครงการ [ 4 ก.ค. 2557 ]240
28 ประกาศ อบต.หนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ [ 30 มิ.ย. 2557 ]228
29 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 6 พ.ค. 2557 ]219
30 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 1 พ.ค. 2557 ]229
31 พระปลอมหลอกลวงให้ทำบุญ [ 14 พ.ย. 2555 ]255
32 สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) [ 25 ต.ค. 2555 ]235
33 มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2554 ]295
34 นายช่างโยธาก็ว่างครับ [ 31 พ.ค. 2553 ]227
35 ขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยไทย ศึกมหากุศลตำบลหนองไทรต้านยาเสพติด [ 10 พ.ค. 2553 ]258
 
|1หน้า 2