วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
ซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ
11  เม.ย. 2562
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 303-02 สายดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2562
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 303-02 สายดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสามัคคี
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล (เกรดปรับแต่งผิวจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ 3 บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง