วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองสะแก (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ 5 บ้านหนองสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 10 บ้านใหม่ประชาสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ห้วยลำมะหลอด หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นชายแดน) หมู่ ๑ บ้านโคกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางประกอบ เกลื่อนกลางดอน หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเวรยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด หมู่ ๒ บ้านหนองกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง