องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
        หลักการและเหตุผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำน...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และ...
       1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความ...
  โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
       ๑. หลักการและเหตุผล
วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว...
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560