องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา